Op het park Molecaten Kruiniger Gors zijn wij een aantal toegangshekken aan het maken en/of vervangen.

 Toegangshek Windhoek

Het toegangshek Windhoek is volledig vervangen.

Nieuw hek voor veld Duinpan
Een nieuw hek voor het veld Duinpan.
 Hek bij Duinoord-sub
Ook het hek bij Duinoord-sub is inmiddels vervangen.
Binnenkort zullen er meer foto's geplaatst worden van hekken die geplaatst zijn of zullen worden.